#1 2020-09-13 08:36:14

AntoniaChi
Member
From: United Kingdom, Dinas
Registered: 2020-09-13
Posts: 22

SPAWANIE HYBRYDOWE – LASER – GMA (LASER- MIG/MAG


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970

r.

Spawanie hybrydowe      Spawanie hybrydowe

SPAWANIE HYBRYDOWE – LASER – GMA (LASER- MIG/MAG, WIG).
Spawanie tradycyjnymi metodami może powodować niekontrolowane i nadmierne odkształcenia w  konstrukcja ch spawanych.
Konstrukcje bez widocznych odkształceń mogą posiadać w swojej strukturze naprężenia, które ujawnią się dopiero w trakcie użytkowania.
Zdarza się, że dopiero podczas użytkowania ujawniają się naprężenia w  konstrukcja ch bez widocznych odkształceń.
Technologia spawania hybrydowego pozwala na wyeliminowanie takich problemów.

Spawanie hybrydowe umożliwia unowocześnienie procesów technologicznych

a także realizowanie produkcji wyrobów nowych generacji, wyrobów zaawansowanych technologicznie, wykonanych z materiałów specjalnych i skonstruowanych w taki sposób, że jedynym spawalniczym źródłem ciepła możliwym do zastosowania w procesie ich łączenia jest wiązka promieniowania laserowego.
Spawanie hybrydowe (HLAW – hybrid laser arc welding) łączy zalety metody spawania laserowego oraz metody GMA – spawania łukowego z elektrodą topliwą.
W wyniku połączenia dwóch niezależnych procesów spawania w jeden proces hybrydowy uzyskujemy synergiczny efekt oddziaływania obydwu źródeł ciepła i proces spawania hybrydowego wykazuje zalety takie jakie wykazuje każdy z procesów osobno.
Wiązka lasera pozwalana na wykonanie głębokich i wąskich wtopień przy niskiej energii liniowej, dzięki czemu w dużym stopniu eliminuje się odkształcenia i naprężenia spawalnicze.
Natomiast zastosowanie drutu elektrodowego metody GMA powoduje wypełnienie szczeliny rowka spawalniczego stopionym materiałem elektrody, a niższa szybkość chłodzenia wpływa na obniżenie twardości spoin.
Podstawową cechą tej metody jest zachowanie dużej szybkości procesu oraz uzyskiwanie spoin o dużo wyższym stopniu elastyczności niż przy spawaniu laserowym.
W pojedynczym ściegu proces spawania hybrydowego pozwala osiągnąć rezultat, który zwykle wymaga wielowarstwowego spawania metodami łukowymi.
Spoiny wykonane metodą spawania hybrydowego cechują się wysoką jakością.
Na rysunku poniżej przedstawiono przekrój spoin wykonanych poszczególnymi metodami.
ZASTOSOWANIE:.
Metoda spawania hybrydowego znajduje zastosowanie głównie do łączenia blach doczołowo w zakresie grubości od 2 do 10 mm (przy większych grubościach w kilku przejściach), spawania rur oraz wykonywania spoin pachwinowych (w kilku przejściach) dla szerokiej gamy materiałów:  stali stopowych i wysokostopowych,.
aluminium i jego stopów,.
stopów Ni-Cr,.
blach karoseryjnych (oraz innych powlekanych).
Głównymi sektorami przemysłu, w których intensywnie rozwijana jest technika spawania hybrydowego są przemysł motoryzacyjny (spawanie karoserii), stoczniowy gdzie spawa się duże płyty blachy do 20 m długości i 15 mm grubości oraz przy tworzeniu rurociągów.

ZALETY HYBRYDOWEGO SPAWANIA LASEROWEGO:

duża tolerancja dokładności przygotowania złącza , co wiąże się ze znaczącym obniżeniem kosztów ponoszonych w związku z przygotowaniem materiałów do spawania.
brak lub znaczne ograniczenie konieczności stosowania ukosowania brzegów elementów łączonych.
materiał dodatkowy pozwala regulować skład chemiczny spoiny i jej właściwości,.
duże głębokości wtopienia – spawanie jednościegowe,.
zwiększona stabilność procesu spawania,.
wysoka wydajność procesu – wykorzystując lasery wysokiej mocy, można spawać stal do grubości 20 mm za jednym przejściem.
wysokie prędkości spawania – spawając duże kadłuby, np.
okrętów wojennych można zaoszczędzić nawet do 80% czasu spawania.

Stosunkowo niska energia liniowa (małe odkształcenia i wąska SWC)

niższe koszty tran sport u – już nie trzeba przewozić gotowych, pospawanych elementów na miejsce ich finalnego montażu, np.

Do stoczni – system HLAW jest przenośny i znacznie taniej jest zawieźć go do klienta

aby wykonać prace spawalnicze na miejscu.
proces pozwala na kilkukrotne zredukowanie liczby ściegów koniecznych do wykonania złącza w stosunku do metod tradycyjnych.
towarzyszący łuk spawalniczy umożliwia zastosowanie źródeł laserowych o obniżonej mocy w stosunku do spawania laserowego dla określonej grubości blach,.

PODSTAWOWE PARAMETRY HYBRYDOWEGO SPAWANIA LASEROWEGO:

dobór i zestrojenie pracy urządzeń laserowego i łukowego,.
precyzja przestrzennego usytuowania uchwytu spawalniczego względem osi wiązki laserowej.
określenie odpowiedniego poziomu mocy dla każdego stosowanego w procesie źródła ciepła.
zastosowanie drutu elektrodowego metody GMA pozwala na wpływanie za pomocą spoiwa na własności metalurgiczne złącza, wykonywanie spoin pachwinowych oraz napoin.
Spawanie hybrydowe.

Offline

W88top

Board footer

Powered by FluxBB